بررسی «مولفه‌های اثربخشی ادبیات دفاع مقدس در بخش کودک و نوجوان» در نمیشگاه کتاب

بررسی «مولفه‌های اثربخشی ادبیات دفاع مقدس در بخش کودک و نوجوان» در نمیشگاه کتاب

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) نشست «مولفه‌های اثربخشی ادبیات دفاع مقدس در بخش کودک و نوجوان» در سالن کتابنمای بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار می‌شود.

در این برنامه که با حضور زهرا زواریان و مهدی کاموس برگزار خوهد شد، جنبه‌های اثربخشی ادبیات کودک و نوجوان دفاع مقدس بررسی می‌شود.

نشست «مولفه‌های اثربخشی ادبیات دفاع مقدس در بخش کودک و نوجوان» یکشنبه 19 اردیبهشت از ساعت 16 تا 17 و 30 دقیقه در سالن کتابنمای دو، واقع در مجموعه نمایشگاهی «شهر آفتاب» برگزار خواهد شد.

بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تا 25 اردیبهشت در مجموعه نمایشگاهی «شهر آفتاب» برپاست.

بررسی «مولفه‌های اثربخشی ادبیات دفاع مقدس در بخش کودک و نوجوان» در نمیشگاه کتاب

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) نشست «مولفه‌های اثربخشی ادبیات دفاع مقدس در بخش کودک و نوجوان» در سالن کتابنمای بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار می‌شود.

در این برنامه که با حضور زهرا زواریان و مهدی کاموس برگزار خوهد شد، جنبه‌های اثربخشی ادبیات کودک و نوجوان دفاع مقدس بررسی می‌شود.

نشست «مولفه‌های اثربخشی ادبیات دفاع مقدس در بخش کودک و نوجوان» یکشنبه 19 اردیبهشت از ساعت 16 تا 17 و 30 دقیقه در سالن کتابنمای دو، واقع در مجموعه نمایشگاهی «شهر آفتاب» برگزار خواهد شد.

بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تا 25 اردیبهشت در مجموعه نمایشگاهی «شهر آفتاب» برپاست.

بررسی «مولفه‌های اثربخشی ادبیات دفاع مقدس در بخش کودک و نوجوان» در نمیشگاه کتاب

فروش بک لینک

آهنگ جدید