بررسی مرز میان خاطره و تاریخ شفاهی در نمایشگاه کتاب

بررسی مرز میان خاطره و تاریخ شفاهی در نمایشگاه کتاب

به گزارش  خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) نشست «مرز‌شناسی و تفاوت خاطره و تاریخ شفاهی با نگاهی به کتاب «پرسمان یاد» عصر امروز 21 اردیبهشت 1395  در بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار می‌شود. 
 
در این نشست علیرضا کمری، ابوالفضل حسن‌آبادی، محسن شاهرضایی، قاسم فروغی جهرمی و معصومه رامهرمزی حضور خواهند داشت.
 
نشست «مرز‌شناسی و تفاوت خاطره و تاریخ شفاهی با نگاهی به کتاب پرسمان یاد» سه‌شنبه، از ساعت 16 تا 17 و 30 دقیقه در سالن کتا‌بنمای دو بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار خواهد شد.
 
بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تا 25 اردیبهشت در مجموعه نمایشگاهی «شهر آفتاب» برپاست.
 

بررسی مرز میان خاطره و تاریخ شفاهی در نمایشگاه کتاب

به گزارش  خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) نشست «مرز‌شناسی و تفاوت خاطره و تاریخ شفاهی با نگاهی به کتاب «پرسمان یاد» عصر امروز 21 اردیبهشت 1395  در بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار می‌شود. 
 
در این نشست علیرضا کمری، ابوالفضل حسن‌آبادی، محسن شاهرضایی، قاسم فروغی جهرمی و معصومه رامهرمزی حضور خواهند داشت.
 
نشست «مرز‌شناسی و تفاوت خاطره و تاریخ شفاهی با نگاهی به کتاب پرسمان یاد» سه‌شنبه، از ساعت 16 تا 17 و 30 دقیقه در سالن کتا‌بنمای دو بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار خواهد شد.
 
بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تا 25 اردیبهشت در مجموعه نمایشگاهی «شهر آفتاب» برپاست.
 

بررسی مرز میان خاطره و تاریخ شفاهی در نمایشگاه کتاب

خرید بک لینک

روزنامه قانون