بررسی «داستان‌های دینی، بایدها و نبایدها» در نمایشگاه کتاب

بررسی «داستان‌های دینی، بایدها و نبایدها» در نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) ستاد اجرایی جشنواره خاتم، در راستای بررسی بیشتر تولیدات دینی در حوزه کودک و بزرگسال، دو نشست با موضوع «داستان‌های دینی، بایدها و نبایدها» را در بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار می‌کند.
 
نخستین نشست با موضوع «داستان‌های دینی، بایدها و نبایدها» در داستان‌های دینی بزرگسال با حضور مجید قیصری، محمد حنیف و قاسمعلی فراست ساعت 15 تا 16:15 دوشنبه (20 اردیبهشت 95) در سالن کتاب نما بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار می‌شود.
 
دومین نشست با موضوع «داستان‌های دینی، بایدها و نبایدها» در داستان‌های دینی کودکان و نوجوانان با حضور مهدی میرکیانی، سپیده خلیلی، محسن پرویز و سیدعلی کاشفی خوانساری ساعت 16:15 تا 17:30 دوشنبه (20 اردیبهشت 95) در سالن کتاب نما بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار می‌شود.

بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار «فردا برای برای خواندن دیر است…» از ۱۵ تا ۲۵ اردیبهشت در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار می‌شود. مجموعه شهر آفتاب در اتوبان خلیج فارس، روبه روی حرم امام خمینی (ره) قرار دارد.

بررسی «داستان‌های دینی، بایدها و نبایدها» در نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) ستاد اجرایی جشنواره خاتم، در راستای بررسی بیشتر تولیدات دینی در حوزه کودک و بزرگسال، دو نشست با موضوع «داستان‌های دینی، بایدها و نبایدها» را در بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار می‌کند.
 
نخستین نشست با موضوع «داستان‌های دینی، بایدها و نبایدها» در داستان‌های دینی بزرگسال با حضور مجید قیصری، محمد حنیف و قاسمعلی فراست ساعت 15 تا 16:15 دوشنبه (20 اردیبهشت 95) در سالن کتاب نما بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار می‌شود.
 
دومین نشست با موضوع «داستان‌های دینی، بایدها و نبایدها» در داستان‌های دینی کودکان و نوجوانان با حضور مهدی میرکیانی، سپیده خلیلی، محسن پرویز و سیدعلی کاشفی خوانساری ساعت 16:15 تا 17:30 دوشنبه (20 اردیبهشت 95) در سالن کتاب نما بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار می‌شود.

بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار «فردا برای برای خواندن دیر است…» از ۱۵ تا ۲۵ اردیبهشت در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار می‌شود. مجموعه شهر آفتاب در اتوبان خلیج فارس، روبه روی حرم امام خمینی (ره) قرار دارد.

بررسی «داستان‌های دینی، بایدها و نبایدها» در نمایشگاه کتاب

بک لینک قوی

سپهر نیوز