اویسال: شعر فارسی در دنیا بی‌رقیب است/ درخشش هرچه بیشتر زبان ترکی در شعر

اویسال: شعر فارسی در دنیا بی‌رقیب است/ درخشش هرچه بیشتر زبان ترکی در شعر

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) چنگیز اویسال، استاد زبان ترکی استانبولی دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران در ادامه نشست «لذت زبان ترکی استانبولی» به سخنرانی و شعرخوانی درباره زیبایی‌های زبان ترکی در سالن سرای اهل قلم بخش بین‌الملل بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران پرداخت.

اویسال در ابتدای سخنرانی خود به ارزش‌های مشترک انسانی، دینی، ملی و فرهنگی دو ملت ترک و ایران اشاره کرده و گفت:این ارزش‌ها چتر بزرگی هستند که ملت‌ها را در زیر سایه خود گردهم می‌آورند. اگر با این نگاه موضوعات را بررسی کنیم، می‌بینیم که تفاوت‌های کوچک چندان نیز اهمیت ندارند.

وی با اشاره به این موضوع که شعر فارسی در دنیا بی‌رقیب است گفت: ملت ترک نیز به اشعار فارسی علاقه زیادی دارند و از بیان این موضوع که شعر ترکی از شعر فارسی تاثیر زیادی گرفته،خجالت نمی‌کشم.

اویسال با بیان اینکه زبان هر ملت برای خودش زیبا و مقدس به شمار می‌آید، گفت: نمی توانیم هیچ زبانی را ضعیف یا منفعل به حساب آوریم. هر زبانی که قادر به بیان عشق، عصبانیت یا حتی ماتم باشد، تکامل یافته به حساب می‌آید. زبان‌ها نشانه‌های خداوند برای ما بندگان هستند.»

این استاد دانشگاه تهران با اشاره به نتیجه تحقیقی منتشر شده از سوی یونسکو، گفت: یونسکو تخمین زده که طوفان زبان انگلیسی تا سده‌های آینده باعث از بین رفتن بسیاری از زبان‌ها می‌شود و زبان ترکی از معدود زبان‌های خواهد بود که در آینده نیز به حیاتش ادامه خواهد داد.

وی با بیان اینکه ترک‌ها در دوره از تاریخ به نژادپرستی روی آوردند، گفت: ترک‌ها نژادپرستانه سعی کردند که واژگان فارسی، عربی و فرانسه را از زبانشان حذف کنند.غافل از اینکه زبان ترکی خمیری بیش نیست و آنچه که آن را تبدیل به شیرینی می‌کند،همین واژگان خارجی هستند.

اویسال در ادامه سخنرانی خود، گفت: ترک‌ها پس از قبول اسلام به عنوان دین رسمی  درهای خود را به روی زبان عربی و فارسی گشودند و حتی فراتر از آن رفتند و زبان خود را کنار گذاشتند و به خدمت به این دو زبان مشغول شدند. در آن دوره ملی‌گرایی وجود نداشت و آنچه ما در قرن نوزدهم به عنوان اندیشه‌های ملی‌گرایانه می‌بینیم چیزی نیست جز بازی غربی‌ها.

چنگیز اویسال در ادامه با خواندن اشعار گوناگونی از شاعران ترک، تبلورمضامینی چون وطن، عشق، مرگ، جنگ و صلح را در شعر ترک را برای مخاطبان بیان کرد.

اویسال: شعر فارسی در دنیا بی‌رقیب است/ درخشش هرچه بیشتر زبان ترکی در شعر

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) چنگیز اویسال، استاد زبان ترکی استانبولی دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران در ادامه نشست «لذت زبان ترکی استانبولی» به سخنرانی و شعرخوانی درباره زیبایی‌های زبان ترکی در سالن سرای اهل قلم بخش بین‌الملل بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران پرداخت.

اویسال در ابتدای سخنرانی خود به ارزش‌های مشترک انسانی، دینی، ملی و فرهنگی دو ملت ترک و ایران اشاره کرده و گفت:این ارزش‌ها چتر بزرگی هستند که ملت‌ها را در زیر سایه خود گردهم می‌آورند. اگر با این نگاه موضوعات را بررسی کنیم، می‌بینیم که تفاوت‌های کوچک چندان نیز اهمیت ندارند.

وی با اشاره به این موضوع که شعر فارسی در دنیا بی‌رقیب است گفت: ملت ترک نیز به اشعار فارسی علاقه زیادی دارند و از بیان این موضوع که شعر ترکی از شعر فارسی تاثیر زیادی گرفته،خجالت نمی‌کشم.

اویسال با بیان اینکه زبان هر ملت برای خودش زیبا و مقدس به شمار می‌آید، گفت: نمی توانیم هیچ زبانی را ضعیف یا منفعل به حساب آوریم. هر زبانی که قادر به بیان عشق، عصبانیت یا حتی ماتم باشد، تکامل یافته به حساب می‌آید. زبان‌ها نشانه‌های خداوند برای ما بندگان هستند.»

این استاد دانشگاه تهران با اشاره به نتیجه تحقیقی منتشر شده از سوی یونسکو، گفت: یونسکو تخمین زده که طوفان زبان انگلیسی تا سده‌های آینده باعث از بین رفتن بسیاری از زبان‌ها می‌شود و زبان ترکی از معدود زبان‌های خواهد بود که در آینده نیز به حیاتش ادامه خواهد داد.

وی با بیان اینکه ترک‌ها در دوره از تاریخ به نژادپرستی روی آوردند، گفت: ترک‌ها نژادپرستانه سعی کردند که واژگان فارسی، عربی و فرانسه را از زبانشان حذف کنند.غافل از اینکه زبان ترکی خمیری بیش نیست و آنچه که آن را تبدیل به شیرینی می‌کند،همین واژگان خارجی هستند.

اویسال در ادامه سخنرانی خود، گفت: ترک‌ها پس از قبول اسلام به عنوان دین رسمی  درهای خود را به روی زبان عربی و فارسی گشودند و حتی فراتر از آن رفتند و زبان خود را کنار گذاشتند و به خدمت به این دو زبان مشغول شدند. در آن دوره ملی‌گرایی وجود نداشت و آنچه ما در قرن نوزدهم به عنوان اندیشه‌های ملی‌گرایانه می‌بینیم چیزی نیست جز بازی غربی‌ها.

چنگیز اویسال در ادامه با خواندن اشعار گوناگونی از شاعران ترک، تبلورمضامینی چون وطن، عشق، مرگ، جنگ و صلح را در شعر ترک را برای مخاطبان بیان کرد.

اویسال: شعر فارسی در دنیا بی‌رقیب است/ درخشش هرچه بیشتر زبان ترکی در شعر

خرید بک لینک

تلگرام