اهداء 789جلد کتاب و نشریه به کتابخانه و موزه ملی ملک در سال 1394

اهداء 789جلد کتاب و نشریه به کتابخانه و موزه ملی ملک در سال 1394

به گزارش خبرگزاری کتابی ایران (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، گروهی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، هر سال مجموعه‌ای از کتاب‌ها و نشریه‌های تاریخی و روز را به یکی از شش کتابخانه بزرگ ایران در حوزه نسخه‌های خطی اهدا می‌کنند.

112 شخصیت حقیقی و حقوقی در مسیر این سنت نیک، در سال 1394 خورشیدی، 789 جلد کتاب و نشریه را به کتابخانه و موزه ملی ملک اهدا کردند. از این مجموعه، افراد حقوقی (نهادها و سازمان‌ها) 187 عنوان در 284 جلد کتاب، افراد حقیقی 390 عنوان در 452 جلد کتاب و نشریه و سرانجام 53 نشریه در حال انتشار را بر اساس سنت دیرینه اهدای کتاب و نشریه به بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران واگذار کردند.

از میان اشخاص حقوقی اهداکننده کتاب به کتابخانه و موزه ملی ملک در سال 1394 خورشیدی می‌توان به انتشارات مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، انتشارات یساولی، دانشگاه بامبرگ آلمان، شورای اجتماعی وزارت کشور، فرهنگستان علوم پزشکی، موسسه علمی فرهنگی دانش‌گستر و نشر مجمع ذخائر اسلامی اشاره کرد.

اهداء 789جلد کتاب و نشریه به کتابخانه و موزه ملی ملک در سال 1394

به گزارش خبرگزاری کتابی ایران (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، گروهی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، هر سال مجموعه‌ای از کتاب‌ها و نشریه‌های تاریخی و روز را به یکی از شش کتابخانه بزرگ ایران در حوزه نسخه‌های خطی اهدا می‌کنند.

112 شخصیت حقیقی و حقوقی در مسیر این سنت نیک، در سال 1394 خورشیدی، 789 جلد کتاب و نشریه را به کتابخانه و موزه ملی ملک اهدا کردند. از این مجموعه، افراد حقوقی (نهادها و سازمان‌ها) 187 عنوان در 284 جلد کتاب، افراد حقیقی 390 عنوان در 452 جلد کتاب و نشریه و سرانجام 53 نشریه در حال انتشار را بر اساس سنت دیرینه اهدای کتاب و نشریه به بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران واگذار کردند.

از میان اشخاص حقوقی اهداکننده کتاب به کتابخانه و موزه ملی ملک در سال 1394 خورشیدی می‌توان به انتشارات مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، انتشارات یساولی، دانشگاه بامبرگ آلمان، شورای اجتماعی وزارت کشور، فرهنگستان علوم پزشکی، موسسه علمی فرهنگی دانش‌گستر و نشر مجمع ذخائر اسلامی اشاره کرد.

اهداء 789جلد کتاب و نشریه به کتابخانه و موزه ملی ملک در سال 1394

فروش بک لینک