انتشارات لمبرت کتابی درباره نسخه‌های خطی در تمدن ایرانی چاپ کرد

انتشارات لمبرت کتابی درباره نسخه‌های خطی در تمدن ایرانی چاپ کرد

دکتر حبیب‌الله عظیمی، نسخه‌شناس درباره انتشار کتاب «مراکز و آداب استنساخ نسخه‌های خطی در تمدن ایرانی» به خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) گفت: این اثر به زبان انگلیسی در آلمان از سوی انتشارات دانشگاهی لمبرت چاپ شده است.
 
وی افزود: یک مقاله انگلیسی درباره نسخه‌های خطی از من در مجله‌ای آمریکایی منتشر شد که انتشارات لمبرت از طریق ایمیل خواست تا اگر مقدور هستم مطالب بیشتری به شکل کتاب در این باره بنویسم.
 
این معاون سابق کتابخانه ملی ادامه داد: پیشنهاد تالیف کتابی در رابطه با مبانی نسخه‌شناسی در حالی ابراز شد که تقریبا 20 سال در حوزه نسخه‌های خطی در دانشگاه‌های مختلف ایران تدریس کرده و مقالات بسیاری در این زمینه نوشته‌ام. بنابراین تصور کردم با قبول این پیشنهاد می‌توانم دانش نسخه‌شناسی را که خاستگاه آن ایران است را به اروپا منتقل کنم. از این رو از این فرصت استفاده کردم.
 
عظیمی اظهار کرد: ضمن اینکه باید بگویم قبل از انتشار کتاب «مراکز و آداب استنساخ نسخه‌های خطی در تمدن ایرانی» تجربه دیگری در انتشار کتاب به زبان روسی و انگلیسی داشتم و قبلا کتاب «اصول و مبانی نسخه‌شناسی در کتب خطی» از سوی انتشارات کتابخانه ملی یک بار به زبان فارسی و انگلیسی و بار دیگر به زبان فارسی و روسی منتشر شده بود که این اثر با استقبال خوبی مواجه شد.
 

وی بیان کرد: با وجود اینکه در کتابخانه‌های ملی اروپا نسخه‌های خطی بسیاری وجود دارد اما دانش نسخه‌شناسی آنها چندان قوی نیست. با این دیدگاه به تالیف کتاب «مراکز و آداب استنساخ نسخه‌های خطی در تمدن ایرانی» پرداختم تا با انتقال این دانش بومی ایران به اروپا گامی موثر برداشته شود.
 
این جانباز جنگ تحمیلی عنوان کرد: این همکاری می‌تواند مقدمه‌ای برای همکاری با ناشران مطرح اروپایی و آلمانی باشد به ویژه آن‌که ناشر این کتاب، یک ناشر معتبر دانشگاهی است. ضمن اینکه اگر باز هم چنین پیشنهادی مطرح شود تالیفات و طرح‌هایی برای ارائه دارم که اگر وضعیت جسمی اجازه دهد، می‌تواند در زمینه نسخه‌شناسی مفید باشد.
 
عظیمی گفت: انتشار این اثر باعث شد تا در سایت آمازون منعکس شده و نام یک ایرانی به عنوان یکی از منتقل‌کنندگان دانش نسخه‌شناسی در این سایت ثبت شود. اگرچه قبلا مقاله‌ها و کتاب‌هایی در این زمینه منتشر کرده بودم اما انتشار کتابی با زبان انگلیسی از سوی یک ناشر مطرح اروپایی باعث شد تا دانش نسخه‌شناسی با انعکاس در سایت آمازون بیشتر دیده شود.

وی افزود: این کتاب که از تصاویر سودمندی برخوردار است به ساختار نسخه‌های خطی ایرانی و اسلامی، مراکز کتاب‌آرایی و استنساخ آن و شناسایی ویژگی‌های نسخه‌های خطی پرداخته‌ است.

انتشارات لمبرت کتابی درباره نسخه‌های خطی در تمدن ایرانی چاپ کرد

دکتر حبیب‌الله عظیمی، نسخه‌شناس درباره انتشار کتاب «مراکز و آداب استنساخ نسخه‌های خطی در تمدن ایرانی» به خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) گفت: این اثر به زبان انگلیسی در آلمان از سوی انتشارات دانشگاهی لمبرت چاپ شده است.
 
وی افزود: یک مقاله انگلیسی درباره نسخه‌های خطی از من در مجله‌ای آمریکایی منتشر شد که انتشارات لمبرت از طریق ایمیل خواست تا اگر مقدور هستم مطالب بیشتری به شکل کتاب در این باره بنویسم.
 
این معاون سابق کتابخانه ملی ادامه داد: پیشنهاد تالیف کتابی در رابطه با مبانی نسخه‌شناسی در حالی ابراز شد که تقریبا 20 سال در حوزه نسخه‌های خطی در دانشگاه‌های مختلف ایران تدریس کرده و مقالات بسیاری در این زمینه نوشته‌ام. بنابراین تصور کردم با قبول این پیشنهاد می‌توانم دانش نسخه‌شناسی را که خاستگاه آن ایران است را به اروپا منتقل کنم. از این رو از این فرصت استفاده کردم.
 
عظیمی اظهار کرد: ضمن اینکه باید بگویم قبل از انتشار کتاب «مراکز و آداب استنساخ نسخه‌های خطی در تمدن ایرانی» تجربه دیگری در انتشار کتاب به زبان روسی و انگلیسی داشتم و قبلا کتاب «اصول و مبانی نسخه‌شناسی در کتب خطی» از سوی انتشارات کتابخانه ملی یک بار به زبان فارسی و انگلیسی و بار دیگر به زبان فارسی و روسی منتشر شده بود که این اثر با استقبال خوبی مواجه شد.
 

وی بیان کرد: با وجود اینکه در کتابخانه‌های ملی اروپا نسخه‌های خطی بسیاری وجود دارد اما دانش نسخه‌شناسی آنها چندان قوی نیست. با این دیدگاه به تالیف کتاب «مراکز و آداب استنساخ نسخه‌های خطی در تمدن ایرانی» پرداختم تا با انتقال این دانش بومی ایران به اروپا گامی موثر برداشته شود.
 
این جانباز جنگ تحمیلی عنوان کرد: این همکاری می‌تواند مقدمه‌ای برای همکاری با ناشران مطرح اروپایی و آلمانی باشد به ویژه آن‌که ناشر این کتاب، یک ناشر معتبر دانشگاهی است. ضمن اینکه اگر باز هم چنین پیشنهادی مطرح شود تالیفات و طرح‌هایی برای ارائه دارم که اگر وضعیت جسمی اجازه دهد، می‌تواند در زمینه نسخه‌شناسی مفید باشد.
 
عظیمی گفت: انتشار این اثر باعث شد تا در سایت آمازون منعکس شده و نام یک ایرانی به عنوان یکی از منتقل‌کنندگان دانش نسخه‌شناسی در این سایت ثبت شود. اگرچه قبلا مقاله‌ها و کتاب‌هایی در این زمینه منتشر کرده بودم اما انتشار کتابی با زبان انگلیسی از سوی یک ناشر مطرح اروپایی باعث شد تا دانش نسخه‌شناسی با انعکاس در سایت آمازون بیشتر دیده شود.

وی افزود: این کتاب که از تصاویر سودمندی برخوردار است به ساختار نسخه‌های خطی ایرانی و اسلامی، مراکز کتاب‌آرایی و استنساخ آن و شناسایی ویژگی‌های نسخه‌های خطی پرداخته‌ است.

انتشارات لمبرت کتابی درباره نسخه‌های خطی در تمدن ایرانی چاپ کرد

بک لینک