اعضای گروه‌های چهارگانه هیأت انتخاب و خرید کتاب منصوب شدند

اعضای گروه‌های چهارگانه هیأت انتخاب و خرید کتاب منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در آیین‌نامه جدید انتخاب و خرید کتاب، چهار کارگروه تخصصی نسبت به ارزیابی کتاب‌های ارسالی از سوی ناشران در حوزه خرید عناوین و میزان شمارگان آنها تصمیم می‌گیرند. این مصوبات نیز پس از تأیید در هیأت مرکزی انتخاب و خرید کتاب (شامل: معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رییس هیأت، مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی، نماینده تشکل‌های نشر، دو نفر از کارشناسان علمی و فرهنگی به انتخاب رییس هیأت و رؤسای کارگروه‌های چهارگانه) اجرایی خواهد شد.
 
آیین‌نامه جدید هیأت نظارت و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از برگزاری جلسه‌های متناوب و تبادل‌نظر با جمعی از صاحب‌نظران حوزه نشر و کتاب و مدیریت فرهنگی، آیین‌نامه انتخاب و خرید کتاب تدوین و تنظیم شد. همچنین این آیین‌نامه پس از تصویب از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد تأیید قرار گرفت.
 
اعضای کارگروه‌های چهارگانه هیأت انتخاب و خرید کتاب به شرح زیر است:
 
الف) کارگروه تخصصی دین و رشته‌های وابسته:

1- حجت‌الاسلام و المسلمین محمدعلی مهدوی‌راد
2-حجت‌الاسلام و المسلیمن سیدمحمدکاظم شمس
3-حجت‌الاسلام و المسلمین محمدمهدی معراجی
4-حجت‌الاسلام و المسلمین رضا مختاری
5-حجت‌الاسلام و المسلمین حسن طارمی

ب) کارگروه علوم اجتماعی و انسانی، دانش عمومی و رشته‌های وابسته:

1-دکتر مسعود آذربایجانی
2-دکتر حسینعلی قبادی
3-دکتر سعید پورعلی
4-دکتر حسن ابراهیم‌آبادی
5-علی اوجبی

پ)کارگروه تخصصی کودک و نوجوان:

1-علی‌اصغر سیدآبادی
2-علی کاشفی‌خوانساری
3-علی گلشن
4-محمدعلی شامانی
5-معصومه انصاریان

ت)کارگروه تخصصی هنر و ادبیات و رشته‌های وابسته:

1-علی‌اصغر محمدخانی
2-جواد محقق
3-آقای موحدی
4-بلقیس سلیمانی

در متن احکام هر یک از اعضاء کارگروه‌ها آمده است:
 
«نظر به سوابق ارزشمند و شایسته فرهنگی و تعهد جنابعالی و بر اساس آیین‌نامه انتخاب و خرید کتاب، بدین وسیله برای مدت دو سال به عضویت کارگروه تخصصی هیأت انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب می‌شوید. حمایت هوشمندانه از کتاب‌هایی که برای تقویت و ترویج فرهنگ ایران اسلامی منتشر می‌شوند و موجبات ارتقای سطح فرهنگ جامعه را بر اساس تعاریف مندرج در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی فراهم می‌آورند مورد انتظار است. امید است در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) در پیشبرد اهداف متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران موفق و مؤید باشید.»
 
در یک سال گذشته، آسیب‌شناسی‌هایی توسط کارشناسان کتاب و صاحب‌نظران فرهنگی به عمل آمد و برخی خلأها و نقص‌ها در فرایند کاری هیأت مورد بازبینی قرار گرفت. بنابراین تدوین آیین‌نامه جدید در دستور کار قرار گرفت تا موضوع انتخاب و خرید کتاب، فضای تخصصی‌تر و دقیق‌تری را تجربه کند.
 
هیأت انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در طی بیش از دو دهه فعالیت مستمر در راستای وظایف قانونی در حوزه کمک به ناشران از طریق پرداخت یارانه و نیز مجموعه‌سازی بخشی از کتابخانه‌های سراسر کشور و همچنین توسعه کتابخوانی در حوزه فرهنگ عمومی از طریق انتخاب، خرید و اهدای کتاب‌های مناسب حوزه فرهنگ عمومی در فرایند بازار نشر کتاب کشور، تلاش داشته است تا حداکثر امکانات را در حوزه اختیارات و مقدورات خویش به کار ببرد تا رونق‌بخشی توامان در حوزه نشر و حوزه کتابخوانی فراهم آورد.

اعضای گروه‌های چهارگانه هیأت انتخاب و خرید کتاب منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در آیین‌نامه جدید انتخاب و خرید کتاب، چهار کارگروه تخصصی نسبت به ارزیابی کتاب‌های ارسالی از سوی ناشران در حوزه خرید عناوین و میزان شمارگان آنها تصمیم می‌گیرند. این مصوبات نیز پس از تأیید در هیأت مرکزی انتخاب و خرید کتاب (شامل: معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رییس هیأت، مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی، نماینده تشکل‌های نشر، دو نفر از کارشناسان علمی و فرهنگی به انتخاب رییس هیأت و رؤسای کارگروه‌های چهارگانه) اجرایی خواهد شد.
 
آیین‌نامه جدید هیأت نظارت و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از برگزاری جلسه‌های متناوب و تبادل‌نظر با جمعی از صاحب‌نظران حوزه نشر و کتاب و مدیریت فرهنگی، آیین‌نامه انتخاب و خرید کتاب تدوین و تنظیم شد. همچنین این آیین‌نامه پس از تصویب از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد تأیید قرار گرفت.
 
اعضای کارگروه‌های چهارگانه هیأت انتخاب و خرید کتاب به شرح زیر است:
 
الف) کارگروه تخصصی دین و رشته‌های وابسته:

1- حجت‌الاسلام و المسلمین محمدعلی مهدوی‌راد
2-حجت‌الاسلام و المسلیمن سیدمحمدکاظم شمس
3-حجت‌الاسلام و المسلمین محمدمهدی معراجی
4-حجت‌الاسلام و المسلمین رضا مختاری
5-حجت‌الاسلام و المسلمین حسن طارمی

ب) کارگروه علوم اجتماعی و انسانی، دانش عمومی و رشته‌های وابسته:

1-دکتر مسعود آذربایجانی
2-دکتر حسینعلی قبادی
3-دکتر سعید پورعلی
4-دکتر حسن ابراهیم‌آبادی
5-علی اوجبی

پ)کارگروه تخصصی کودک و نوجوان:

1-علی‌اصغر سیدآبادی
2-علی کاشفی‌خوانساری
3-علی گلشن
4-محمدعلی شامانی
5-معصومه انصاریان

ت)کارگروه تخصصی هنر و ادبیات و رشته‌های وابسته:

1-علی‌اصغر محمدخانی
2-جواد محقق
3-آقای موحدی
4-بلقیس سلیمانی

در متن احکام هر یک از اعضاء کارگروه‌ها آمده است:
 
«نظر به سوابق ارزشمند و شایسته فرهنگی و تعهد جنابعالی و بر اساس آیین‌نامه انتخاب و خرید کتاب، بدین وسیله برای مدت دو سال به عضویت کارگروه تخصصی هیأت انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب می‌شوید. حمایت هوشمندانه از کتاب‌هایی که برای تقویت و ترویج فرهنگ ایران اسلامی منتشر می‌شوند و موجبات ارتقای سطح فرهنگ جامعه را بر اساس تعاریف مندرج در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی فراهم می‌آورند مورد انتظار است. امید است در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) در پیشبرد اهداف متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران موفق و مؤید باشید.»
 
در یک سال گذشته، آسیب‌شناسی‌هایی توسط کارشناسان کتاب و صاحب‌نظران فرهنگی به عمل آمد و برخی خلأها و نقص‌ها در فرایند کاری هیأت مورد بازبینی قرار گرفت. بنابراین تدوین آیین‌نامه جدید در دستور کار قرار گرفت تا موضوع انتخاب و خرید کتاب، فضای تخصصی‌تر و دقیق‌تری را تجربه کند.
 
هیأت انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در طی بیش از دو دهه فعالیت مستمر در راستای وظایف قانونی در حوزه کمک به ناشران از طریق پرداخت یارانه و نیز مجموعه‌سازی بخشی از کتابخانه‌های سراسر کشور و همچنین توسعه کتابخوانی در حوزه فرهنگ عمومی از طریق انتخاب، خرید و اهدای کتاب‌های مناسب حوزه فرهنگ عمومی در فرایند بازار نشر کتاب کشور، تلاش داشته است تا حداکثر امکانات را در حوزه اختیارات و مقدورات خویش به کار ببرد تا رونق‌بخشی توامان در حوزه نشر و حوزه کتابخوانی فراهم آورد.

اعضای گروه‌های چهارگانه هیأت انتخاب و خرید کتاب منصوب شدند

اپدیت نود32