استقبال فزاینده کتابفروشی‌های قم از «تابستانه کتاب»

استقبال فزاینده کتابفروشی‌های قم از «تابستانه کتاب»

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب، با گذشت دو هفته از آغاز ثبت نام کتابفروشی‌ها در طرح «تابستانه کتاب» 412کتابفروشی در این طرح عضو شدند که استان‌های تهران، اصفهان و قم به ترتیب با 81 ، 52 و 50 کتابفروشی رتبه‌های اول تا سوم این طرح را بر اساس تعداد کتابفروشی‌های عضو به خود اختصاص دادند.

بر اساس این گزارش، تعداد کتابفروشی‌های فعال در این طرح 289 کتابفروشی است که  تاکنون217 کتابفروشی در مرکز استان و 72 کتابفروشی در شهرستان‌های استان در طرح «تابستانه کتاب» شرکت کرده‌اند.

موسسه خانه کتاب به منظور رونق بخشيدن به بازار كتاب و ترويج كتابخوانی، همزمان با آغاز تابستان، تسهيلاتی را در قالب يارانه خرید كتاب از طريق كتابفروشی‌های سراسر كشور، مستقیماً به خریداران کتاب پرداخت می‌کند.

در طرح «تابستانه كتاب» كتاب‌های عمومی از 20 درصد تخفیف و كتاب‌های كودك و نوجوان از 25 درصد تخفیف برخوردار می‌شوند. این طرح در بازه زمانی یك ماهه از 15 تیر تا 15 مرداد در كتابفروشی‌های عضو این طرح اجرا خواهد شد.

استقبال فزاینده کتابفروشی‌های قم از «تابستانه کتاب»

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب، با گذشت دو هفته از آغاز ثبت نام کتابفروشی‌ها در طرح «تابستانه کتاب» 412کتابفروشی در این طرح عضو شدند که استان‌های تهران، اصفهان و قم به ترتیب با 81 ، 52 و 50 کتابفروشی رتبه‌های اول تا سوم این طرح را بر اساس تعداد کتابفروشی‌های عضو به خود اختصاص دادند.

بر اساس این گزارش، تعداد کتابفروشی‌های فعال در این طرح 289 کتابفروشی است که  تاکنون217 کتابفروشی در مرکز استان و 72 کتابفروشی در شهرستان‌های استان در طرح «تابستانه کتاب» شرکت کرده‌اند.

موسسه خانه کتاب به منظور رونق بخشيدن به بازار كتاب و ترويج كتابخوانی، همزمان با آغاز تابستان، تسهيلاتی را در قالب يارانه خرید كتاب از طريق كتابفروشی‌های سراسر كشور، مستقیماً به خریداران کتاب پرداخت می‌کند.

در طرح «تابستانه كتاب» كتاب‌های عمومی از 20 درصد تخفیف و كتاب‌های كودك و نوجوان از 25 درصد تخفیف برخوردار می‌شوند. این طرح در بازه زمانی یك ماهه از 15 تیر تا 15 مرداد در كتابفروشی‌های عضو این طرح اجرا خواهد شد.

استقبال فزاینده کتابفروشی‌های قم از «تابستانه کتاب»

اس ام اس جدید