ارسال لوح‌های فشرده دوره‌های مقدماتی و پیشرفته آموزش مهارت قصه‌گویی برای کتابداران

ارسال لوح‌های فشرده دوره‌های مقدماتی و پیشرفته آموزش مهارت قصه‌گویی برای کتابداران

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، این نهاد، بسته‌ای حاوی شش لوح‌ فشرده دوره‌های مقدماتی و پیشرفته نخستین دوره آموزش مهارت قصه‌گویی برای کتابداران سراسر کشور را که فروردین و اردیبهشت سال 94 در تهران برگزار شده بود جهت استفاده کتابداران به 1950 بخش کودک در کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور ارسال کرد.

در این بسته آموزشی، جلسات دوره مقدماتی آموزش مهارت قصه‌گویی برای کتابداران در سه لوح فشرده گردآوری شده است. جلسات دوره مقدماتی با حضور 67 نفر از کتابداران بخش کودک و با تدریس مصطفی رحماندوست شاعر، نویسنده و مترجم کتاب‌های کودک و نوجوان از 26 لغایت 29 فروردین در کتابخانه مرکزی تهران (پارک شهر) برگزار شده بود.

سه لوح فشرده دیگرِ این مجموعه نیز به برگزاری جلسات دوره پیشرفته آموزش مهارت قصه‌گویی برای کتابداران اختصاص یافته است. این سلسله جلسات نیز با حضور 13 نفر از کتابداران بخش کودک و با تدریس مصطفی رحماندوست شاعر، نویسنده و مترجم کتاب‌های کودک و نوجوان روز دوشنبه 28 اردیبهشت در کتابخانه ارغوان برگزار شده بود.

گفتنی است دوره‌های مقدماتی و پیشرفته نخستین دوره آموزش مهارت قصه‌گویی برای کتابداران سراسر کشور توسط معاونت توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی نهاد با هدف افزایش مهارت‌های کتابداران کودک و نوجوان برگزار شد.

ارسال لوح‌های فشرده دوره‌های مقدماتی و پیشرفته آموزش مهارت قصه‌گویی برای کتابداران

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، این نهاد، بسته‌ای حاوی شش لوح‌ فشرده دوره‌های مقدماتی و پیشرفته نخستین دوره آموزش مهارت قصه‌گویی برای کتابداران سراسر کشور را که فروردین و اردیبهشت سال 94 در تهران برگزار شده بود جهت استفاده کتابداران به 1950 بخش کودک در کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور ارسال کرد.

در این بسته آموزشی، جلسات دوره مقدماتی آموزش مهارت قصه‌گویی برای کتابداران در سه لوح فشرده گردآوری شده است. جلسات دوره مقدماتی با حضور 67 نفر از کتابداران بخش کودک و با تدریس مصطفی رحماندوست شاعر، نویسنده و مترجم کتاب‌های کودک و نوجوان از 26 لغایت 29 فروردین در کتابخانه مرکزی تهران (پارک شهر) برگزار شده بود.

سه لوح فشرده دیگرِ این مجموعه نیز به برگزاری جلسات دوره پیشرفته آموزش مهارت قصه‌گویی برای کتابداران اختصاص یافته است. این سلسله جلسات نیز با حضور 13 نفر از کتابداران بخش کودک و با تدریس مصطفی رحماندوست شاعر، نویسنده و مترجم کتاب‌های کودک و نوجوان روز دوشنبه 28 اردیبهشت در کتابخانه ارغوان برگزار شده بود.

گفتنی است دوره‌های مقدماتی و پیشرفته نخستین دوره آموزش مهارت قصه‌گویی برای کتابداران سراسر کشور توسط معاونت توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی نهاد با هدف افزایش مهارت‌های کتابداران کودک و نوجوان برگزار شد.

ارسال لوح‌های فشرده دوره‌های مقدماتی و پیشرفته آموزش مهارت قصه‌گویی برای کتابداران

فروش بک لینک

تلگرام