ارائه بن کتاب به 234 مدرسه و 421 نفر از مربیان مدارس در نمایشگاه کتاب

ارائه بن کتاب به 234 مدرسه و 421 نفر از مربیان مدارس در نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، برای اولین بار تصمیم گرفته شد که طیف گسترده دانش‌آموزان نیز با نمایشگاه مرتبط شوند و برای همین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یارانه‌ای را به این موضوع اختصاص داد که به صورت یک بن‌کارت پنجاه هزار تومانی برای هر دانش‌آموز صادر شود. در این میان مشوق‌هایی پیش‌بینی شده بود تا مدارسی که دانش‌آموزان خود را به صورت گروهی به نمایشگاه می‌آورند و همچنین مربیانی که دانش‌آموزان را همراهی می‌کنند، بن‌کارت و تسهیلات تجهیز کتابخانه دریافت کنند.

بر این اساس، تا پایان هشتمین روز برپایی نمایشگاه کتاب (چهارشنبه 22 اردیبهشت) 234 مدرسه از سه استان تهران، قم و البرز با حضور دانش‌آموزان خود به صورت گروهی، مشمول دریافت این بن کارت شدند که هر کدام از مدارس استان تهران مبلغ 300 هزار تومان و مدارس استان‌های البرز و قم 500 هزار تومان بن کتاب برای تجهیز کتابخانه مدارس دریافت کردند.

همچنین 421 نفر از مربیانی که این دانش‌آموزان را در نمایشگاه کتاب تهران همراهی کردند نیز هر کدام مبلغ 100 هزار تومان بن کتاب دریافت کردند.

 

ارائه بن کتاب به 234 مدرسه و 421 نفر از مربیان مدارس در نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، برای اولین بار تصمیم گرفته شد که طیف گسترده دانش‌آموزان نیز با نمایشگاه مرتبط شوند و برای همین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یارانه‌ای را به این موضوع اختصاص داد که به صورت یک بن‌کارت پنجاه هزار تومانی برای هر دانش‌آموز صادر شود. در این میان مشوق‌هایی پیش‌بینی شده بود تا مدارسی که دانش‌آموزان خود را به صورت گروهی به نمایشگاه می‌آورند و همچنین مربیانی که دانش‌آموزان را همراهی می‌کنند، بن‌کارت و تسهیلات تجهیز کتابخانه دریافت کنند.

بر این اساس، تا پایان هشتمین روز برپایی نمایشگاه کتاب (چهارشنبه 22 اردیبهشت) 234 مدرسه از سه استان تهران، قم و البرز با حضور دانش‌آموزان خود به صورت گروهی، مشمول دریافت این بن کارت شدند که هر کدام از مدارس استان تهران مبلغ 300 هزار تومان و مدارس استان‌های البرز و قم 500 هزار تومان بن کتاب برای تجهیز کتابخانه مدارس دریافت کردند.

همچنین 421 نفر از مربیانی که این دانش‌آموزان را در نمایشگاه کتاب تهران همراهی کردند نیز هر کدام مبلغ 100 هزار تومان بن کتاب دریافت کردند.

 

ارائه بن کتاب به 234 مدرسه و 421 نفر از مربیان مدارس در نمایشگاه کتاب

بک لینک رنک 4

فیلم سریال آهنگ