احترام به حقوق پدیدآورندگان، زمینه‌ساز تحقق اقتصاد مقاومتی است

احترام به حقوق پدیدآورندگان، زمینه‌ساز تحقق اقتصاد مقاومتی است

لادن حیدری، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، با بیان این‌که یکی از مهم‌ترین مبانی اقتصاد مقاومتی، ایجاد امنیت در مشاغل در همه دولت‌ها است، اظهار کرد: اگر در جامعه‌ای افراد امنیت شغلی و صنفی داشته باشند بدون تردید زمینه‌های رشد و شکوفایی فراهم می‌شود و اقتصاد به ثبات می‌رسد.
 
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: بدیهی است که یکی از حوزه‌های مهم و تأثیرگذار در امنیت اصحاب قلم و فرهنگ، موضوع رعایت حقوق آنها است. اگر حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار به صورت کامل رعایت شود و مورد احترام قرار بگیرد، هم امنیت روانی و هم امنیت اجتماعی و شغلی برای آنها ایجاد می‌شود و به تبع آن، ثبات اقتصادی که زمینه شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی است، به وجود خواهد آمد.
 
وی در پاسخ به این پرسش که «چگونه می‌توان به منظور رسیدن به اقتصاد مقاومتی، مانع ضایع شدن حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان شد؟» عنوان کرد: حوزه آثار ادبی و هنری مانند سایر اموال باید محترم شمرده شود؛ دولت باید در این زمینه فرهنگ‌سازی کند. همچنین باید قوانین تأثیرگذار برای ایجاد فضای امن و به رسمیت شناختن این حقوق پیش‌بینی شود.
 
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به دیگر راهکار جلوگیری از تضییع حقوق پدیدآورندگان، اظهار کرد: خودِ پدیدآورندگان نیز با کسب شناخت کامل از حقوق مادی و معنوی‌شان، باید نسبت به پیگیری و تغییر موارد نقض حق اقدام کنند.
 
حیدری افزود: با تحقق دو راهکار نامبرده، حوزه قضایی کشور نیز تضمین کافی برای احترام به حقوق پدیدآورندگان در آرای قضایی خود خواهد داشت.

احترام به حقوق پدیدآورندگان، زمینه‌ساز تحقق اقتصاد مقاومتی است

لادن حیدری، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، با بیان این‌که یکی از مهم‌ترین مبانی اقتصاد مقاومتی، ایجاد امنیت در مشاغل در همه دولت‌ها است، اظهار کرد: اگر در جامعه‌ای افراد امنیت شغلی و صنفی داشته باشند بدون تردید زمینه‌های رشد و شکوفایی فراهم می‌شود و اقتصاد به ثبات می‌رسد.
 
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: بدیهی است که یکی از حوزه‌های مهم و تأثیرگذار در امنیت اصحاب قلم و فرهنگ، موضوع رعایت حقوق آنها است. اگر حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار به صورت کامل رعایت شود و مورد احترام قرار بگیرد، هم امنیت روانی و هم امنیت اجتماعی و شغلی برای آنها ایجاد می‌شود و به تبع آن، ثبات اقتصادی که زمینه شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی است، به وجود خواهد آمد.
 
وی در پاسخ به این پرسش که «چگونه می‌توان به منظور رسیدن به اقتصاد مقاومتی، مانع ضایع شدن حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان شد؟» عنوان کرد: حوزه آثار ادبی و هنری مانند سایر اموال باید محترم شمرده شود؛ دولت باید در این زمینه فرهنگ‌سازی کند. همچنین باید قوانین تأثیرگذار برای ایجاد فضای امن و به رسمیت شناختن این حقوق پیش‌بینی شود.
 
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به دیگر راهکار جلوگیری از تضییع حقوق پدیدآورندگان، اظهار کرد: خودِ پدیدآورندگان نیز با کسب شناخت کامل از حقوق مادی و معنوی‌شان، باید نسبت به پیگیری و تغییر موارد نقض حق اقدام کنند.
 
حیدری افزود: با تحقق دو راهکار نامبرده، حوزه قضایی کشور نیز تضمین کافی برای احترام به حقوق پدیدآورندگان در آرای قضایی خود خواهد داشت.

احترام به حقوق پدیدآورندگان، زمینه‌ساز تحقق اقتصاد مقاومتی است

خرید بک لینک

دانلود سریال و آهنگ