آغاز چاپ نخستین قرآن ملی به خط نستعلیق

آغاز چاپ نخستین قرآن ملی به خط نستعلیق

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، با حضور محمود صلاحی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران طی بازدید از نخستین نمایشگاه فرهنگ و هنر تهران و غرفه فرهنگسرای قرآن چاپ، نخستین قرآن ملی به خط نستعلیق توسط محمد حبیبی آغاز شد.

محمد حبیبی که تا به حال سه بار قرآن را کتابت کرده است، اولین قرآن ملی را با رسم مصحف کتابت می‌کند.

این قرآن قرار است به خط نستعلیق که خط شناسنامه‌ای ایرانیان است به چاپ برسد و هر صفحه به آیه ختم شود.

آغاز چاپ نخستین قرآن ملی به خط نستعلیق

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، با حضور محمود صلاحی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران طی بازدید از نخستین نمایشگاه فرهنگ و هنر تهران و غرفه فرهنگسرای قرآن چاپ، نخستین قرآن ملی به خط نستعلیق توسط محمد حبیبی آغاز شد.

محمد حبیبی که تا به حال سه بار قرآن را کتابت کرده است، اولین قرآن ملی را با رسم مصحف کتابت می‌کند.

این قرآن قرار است به خط نستعلیق که خط شناسنامه‌ای ایرانیان است به چاپ برسد و هر صفحه به آیه ختم شود.

آغاز چاپ نخستین قرآن ملی به خط نستعلیق

اخبار دنیای دیجیتال