آشنایی با راه‌های شناخت و گریز از گناه در کتاب «کمپ ترک گناه»

آشنایی با راه‌های شناخت و گریز از گناه در کتاب «کمپ ترک گناه»

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) نخستین چاپ کتاب «کمپ ترک گناه؛ گناه‌شناسی و گناه‌ریزی از منظر اخلاقی» اثر فرج‌الله هدایت‌نیا گنجی در پنج گفتار با عنوان‌های «گناه‌شناسی»، «گونه‌شناسی گناه»، «علت‌شناسی گناه»، «پیامدشناسی گناه» و «روش‌شناسی گریز از گناه» از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.
 
هدف نویسنده در این کتاب شناساندن گناه و راه‌های گریز از آن با بهره‌گیری از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت (ع) است.
 
در گفتار نخست با عنوان «گناه‌شناسی» مفهوم واژه‌ گناه و واژه‌های مرتبط با آن مانند ذنب، اثم و معصیت بیان شده و در ادامه مفهوم گناه در اصطلاح فقها و علمای اخلاق تشریح و شرایط تحقق گناه بررسی شده است.
 
نویسنده در گفتار دوم «گونه‌شناسی گناه» ابتدا اقسام گناه را به لحاظ ماهوی (گناه کبیره و گناه صغیره) سپس اقسام گناه را به لحاظ نحوه انتساب آن به گناهکار(معاونت و رضایت) بیان کرده است.
 
در سومین گفتار کتاب با عنوان «علت‌شناسی گناه» گناه به منزله معلول و لازمه مقابله مؤثر با آن، شناخت علل و زمینه‌های آن بیان شده است. ادامه این گفتار به بررسی گناه‌گرایی نفس، وسوسه‌گری ابلیس و آلودگی‌های محیط به‌عنوان مهم‌ترین علل گناه اختصاص دارد.
 
گفتار چهارم کتاب «پیامدشناسی گناه» است که در آن پیامدهای گناه در دو دسته پیامدهای دنیوی و اخروی مورد بررسی قرار گرفته است. در پنجمین گفتار کتاب نیز با عنوان «روش‌شناسی گریز از گناه» راه‌های گریز از گناه از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت(ع) بیان شده است.  
 
نخستین چاپ کتاب «کمپ ترک گناه؛ گناه‌شناسی و گناه‌ریزی از منظر اخلاقی» با شمارگان 500 نسخه در 112 صفحه، به بهای 10 هزار تومان از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.

آشنایی با راه‌های شناخت و گریز از گناه در کتاب «کمپ ترک گناه»

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) نخستین چاپ کتاب «کمپ ترک گناه؛ گناه‌شناسی و گناه‌ریزی از منظر اخلاقی» اثر فرج‌الله هدایت‌نیا گنجی در پنج گفتار با عنوان‌های «گناه‌شناسی»، «گونه‌شناسی گناه»، «علت‌شناسی گناه»، «پیامدشناسی گناه» و «روش‌شناسی گریز از گناه» از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.
 
هدف نویسنده در این کتاب شناساندن گناه و راه‌های گریز از آن با بهره‌گیری از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت (ع) است.
 
در گفتار نخست با عنوان «گناه‌شناسی» مفهوم واژه‌ گناه و واژه‌های مرتبط با آن مانند ذنب، اثم و معصیت بیان شده و در ادامه مفهوم گناه در اصطلاح فقها و علمای اخلاق تشریح و شرایط تحقق گناه بررسی شده است.
 
نویسنده در گفتار دوم «گونه‌شناسی گناه» ابتدا اقسام گناه را به لحاظ ماهوی (گناه کبیره و گناه صغیره) سپس اقسام گناه را به لحاظ نحوه انتساب آن به گناهکار(معاونت و رضایت) بیان کرده است.
 
در سومین گفتار کتاب با عنوان «علت‌شناسی گناه» گناه به منزله معلول و لازمه مقابله مؤثر با آن، شناخت علل و زمینه‌های آن بیان شده است. ادامه این گفتار به بررسی گناه‌گرایی نفس، وسوسه‌گری ابلیس و آلودگی‌های محیط به‌عنوان مهم‌ترین علل گناه اختصاص دارد.
 
گفتار چهارم کتاب «پیامدشناسی گناه» است که در آن پیامدهای گناه در دو دسته پیامدهای دنیوی و اخروی مورد بررسی قرار گرفته است. در پنجمین گفتار کتاب نیز با عنوان «روش‌شناسی گریز از گناه» راه‌های گریز از گناه از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت(ع) بیان شده است.  
 
نخستین چاپ کتاب «کمپ ترک گناه؛ گناه‌شناسی و گناه‌ریزی از منظر اخلاقی» با شمارگان 500 نسخه در 112 صفحه، به بهای 10 هزار تومان از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.

آشنایی با راه‌های شناخت و گریز از گناه در کتاب «کمپ ترک گناه»