آزاد ارمکی در جدیدترین آثارش از «نصر» و «کربن» می‌گوید

آزاد ارمکی در جدیدترین آثارش از «نصر» و «کربن» می‌گوید

تقی آزاد ارمکی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) از تالیف دو کتاب درباره سید حسین نصر و هنری کربن خبر داد و گفت: اکنون مدتی است که روی تالیف چندین کتاب در جامعه‌شناسی کار می‌کنم و می‌خواهم از تابستان سال جاری کار بر دو پروژه درباره سید حسین نصر و هنری کربن را آغاز کنم.

وی ادامه داد: در کتابی که درباره سید حسین نصر خواهم نگاشت به بررسی آراء و ایده‌های وی در حوزه‌های مختلف می‌پردازم و با رویکرد انتقادی آن را بررسی می‌کنم.

به گفته آزاد ارمکی، در اثری نیز که قرار است به بررسی هانری کربن بپردازد به سوالاتی چون کربنیزم در ایران چیست و چه اثراتی در حوزه فرهنگی ایران و اندیشه ایرانی دارد؟ پاسخ داده می‌شود.

وی تاکید کرد: در این کتاب همچنین به این موضوع می‌پردازم که سنت‌گرایی فرهنگی ما چقدر به کربنیزم برمی‌گردد و کربن در این حوزه چه میراثی از خود به جای گذاشته است.

تقی آزاد ارمکی، استاد تمام جامعه‌شناسی دانشگاه تهران است و تالیف بیش از ده‌ها کتاب چون جامعه‌شناسی فرهنگ، تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام از آغاز تا دوره معاصر‎، بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی زنان شاغل، جامعه شناسی در ایران و… در کارنامه کاری وی به ثبت رسیده است.

آزاد ارمکی در جدیدترین آثارش از «نصر» و «کربن» می‌گوید

تقی آزاد ارمکی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) از تالیف دو کتاب درباره سید حسین نصر و هنری کربن خبر داد و گفت: اکنون مدتی است که روی تالیف چندین کتاب در جامعه‌شناسی کار می‌کنم و می‌خواهم از تابستان سال جاری کار بر دو پروژه درباره سید حسین نصر و هنری کربن را آغاز کنم.

وی ادامه داد: در کتابی که درباره سید حسین نصر خواهم نگاشت به بررسی آراء و ایده‌های وی در حوزه‌های مختلف می‌پردازم و با رویکرد انتقادی آن را بررسی می‌کنم.

به گفته آزاد ارمکی، در اثری نیز که قرار است به بررسی هانری کربن بپردازد به سوالاتی چون کربنیزم در ایران چیست و چه اثراتی در حوزه فرهنگی ایران و اندیشه ایرانی دارد؟ پاسخ داده می‌شود.

وی تاکید کرد: در این کتاب همچنین به این موضوع می‌پردازم که سنت‌گرایی فرهنگی ما چقدر به کربنیزم برمی‌گردد و کربن در این حوزه چه میراثی از خود به جای گذاشته است.

تقی آزاد ارمکی، استاد تمام جامعه‌شناسی دانشگاه تهران است و تالیف بیش از ده‌ها کتاب چون جامعه‌شناسی فرهنگ، تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام از آغاز تا دوره معاصر‎، بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی زنان شاغل، جامعه شناسی در ایران و… در کارنامه کاری وی به ثبت رسیده است.

آزاد ارمکی در جدیدترین آثارش از «نصر» و «کربن» می‌گوید

آپدیت نود 32 جدید امروز

اسکای نیوز